Glaucoom Header
Glaucoom

Glaucoom is een chronische oogaandoening waarbij de optische zenuw in het oog wordt aangetast, met zichtproblemen tot gevolg.

Over Glaucoom

Glaucoom is een chronische oogaandoening waarbij de optische zenuw in het oog wordt aangetast, met zichtproblemen tot gevolg.

Glaucoom begint altijd met geleidelijk verlies aan het buitenste zicht. Als glaucoom niet wordt opgespoord en behandeld, kan deze progressieve slechtziendheid en uiteindelijk blindheid tot gevolg hebben.

Glaucoom komt in toenemende mate voor vanaf veertig jarige leeftijd en is veelal het gevolg van een verhoogde oogdruk.

Glaucoom komt vaak in families voor.
Heeft één van uw (groot)ouders glaucoom? Dan is preventief onderzoek aan te raden!

Om glaucoom op te kunnen sporen, doet één van onze optometristen een Glaucoomonderzoek.

Het onderzoek bestaat uit:

  • Een oogdrukmeting
  • Een meting van de dikte van het hoornvlies
  • Een beoordeling van de kamerhoek 
  • Een beoordeling van de zenuw door middel van een oogspiegel en OCT.

Meer weten over andere
oogaandoeningen?